Okea legger driftsorganisasjonen sin til Kristiansund, for alle selskapets engasjement på norsk sokkel. Det bekreftet oljeselskapet i møte med Kristiansund kommune fredag. Draugens nye eier vil også forlenge levetiden på plattformen.

Ledelsen i Okea var fredag i Kristiansund for å bli kjent med kommunens politikere og administrasjon. Også representanter fra den finansielle partneren Bangchak Corporation PCL var med på besøket.

Fra kommunens side stilte olje- og energiutvalget, ordfører, rådmann og oljerådgiver.  Okea er et lite, relativt nyetablert oljeselskap og har ambisjoner om vekst. Selskapet skal skape verdier der andre og gjerne større aktører ikke ser lønnsomhet.

Oppkjøpet av Shell sin andel av Draugen og Gjøa er et viktig steg opp for selskapet. Okea teller i dag 28 ansatte i Trondheim og vil med oppkjøpet vokse til godt over 100 ansatte.

– Vi kunne ikke foretatt dette kjøpet uten en finansiell partner. Vi fikk med oss Seacrest Capital Group og Bangchak Corporation Public Company Limited, dette muliggjorde oppkjøpet, sa administrerende direktør Erik Haugane.

Vil vokse i Kristiansund

Okea informerte om planene for å legge hele driftsorganisasjonen til Kristiansund, ved å bygge rundt den kompetansen som finnes på Råket og på Vestbase.

– Dette er svært positivt for byen, sier leder for olje- og energiutvalget, Torbjørn Sagen. Vi har fått en god orientering og vi skal holde tett kontakt med Okea i tiden fremover.

Også rådmann Arne Ingebrigtsen var svært positiv til planene Okea la frem fredag. Han mener at Okea var den beste kjøperen når Shell valgte å selge.

– Sett fra Kristiansund sitt ståsted, er nok Okea den beste kjøperen vi kunne ha fått. Selskapet har ingen driftsorganisasjon og ønsker å bygge opp denne i Kristiansund. I tillegg så er selskapet innovativt og fremoverlent. Dette blir spennende, sa Ingebrigtsen.