Opprettholder lokale karantenebestemmelser

0
276
Kommuneoverlege Askilll Iversen Sandvik, ordfører Kjell Neergaard og rådmann Arne Ingebrigtsen. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune.

Kommuneoverlegen i Kristiansund har i dag etter smittevernlovens § 4-1 vedtatt å videreføre lokale karantenebestemmelser for personer som kommer fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

– Kristiansund kommune har fortsatt kun 13 bekreftede tilfeller av coronavirus (covid 19). Situasjonen i vår kommune er vesentlig forskjellig fra andre steder i Norge. Vi driver fortsatt smittesporing, og har kontroll på alle bekreftede tilfeller så langt. Dette stiller oss i en situasjon hvor vi kan gjøre tiltak som begrenser smitten fra andre steder i landet hvor det er vesentlig flere smittede enn hos oss. Det å stoppe tilstrømning av nye tilfeller vil kunne ha en betydelig innvirkning og bremse pandemien lokalt og herved ha stor betydning for liv og helse for innbyggerne, sier kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik.

Kommunen har gjort noen endringer i dagens vedtak. Det er blant annet hensyntatt at barn som har forskjellig bosted, skal få kunne møte begge foresatte og slik transport har unntak fra karantenebestemmelsene. Det er også laget unntak for personer som utfører offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.

Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon er vedtatt i egen nasjonal forskrift, datert 28.03.2020, og unntatt disse bestemmelsene gjennom denne.

Det er også presisert i dagens vedtak at nasjonale føringer for karantene og isolasjon ligger til grunn.

Vedtaket har virkning fra 29.03.2020 og gjelder i 7 dager, eller inntil nytt vedtak er fattet.

Vedtaket revurderes om Kristiansund kommune går over i fase 2 av pandemien (ukontrollert smitte).

Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder.

Hele vedtaket finner du på lenken under.