Kort vei til pårørende-samtale

0
282
Hans Arvid Johansen og Pauline Kondov har oppskriften på bedre kommunikasjon til sykehjem og helsehus.

Her er løsningen for å snakke med beboere på sykehjem. Ordningen heter KOMP og er lett å bruke.

KOMP er en skjerm med kun én knapp. Den er laget spesielt for de som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett. Dette er et tilbud til beboere og pårørende ved institusjoner i Kristiansund kommune. Familien kan lett nå fram til sine på sykehjem eller helsehus.

_ Denne løsningen gjør at hele familien enkelt kan koble seg til KOMP-skjermen via en app, og sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler. Beboeren er kun mottaker, sier Pauline Kondov i Kristiansund kommune.

Viktig å huske før man setter i gang

Kristiansund kommune vil benytte én KOMP til flere pasienter. KOMP-ene vil bli stående på egne samtalerom. Alle pårørende som er koblet mot samme KOMP, kan se hverandres navn og innhold, som f. eksempel bilder og meldinger som deles.

Når det gjelder å dele innhold, har alle brukere en taushetsplikt og ingen må dele upassende innhold.

_ Vi oppfordrer alle pårørende til å legge ut bilder som flere kan ha glede av å se, sier Pauline Kondov.

Hva må jeg gjøre for å bruke en KOMP?

Kristiansund kommune vil administrere KOMP-ene. Det betyr i praksis at det er avdelingen på det enkelte sykehjem eller helseshus som sender ut invitasjoner til pårørende, slik at de kan koble seg på.

Hvis du ønsker en videosamtale med en du er pårørende til, ta kontakt med institusjonens avdelingsnummer for å avtale tid for samtale.

For å kunne kommunisere med en KOMP, må du laste ned og installere en app.

Du finner appen både på Google Play og Apple Store (søk etter KOMP)

Krav for å koble seg til en KOMP

Du, eller noen du kjenner, må kunne betjene en app på en smart-mobil for å kunne kommunisere med KOMP.

Under teksten finner du en fil med en trinnvis forklaring på hvordan du kan koble deg opp.