Bruk av fritidsboliger på Grip

0
232

Det har kommet en del spørsmål rundt hytteforbudet som regjeringen innførte 19. mars. Hytteforbudet innebærer et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Grip ligger innenfor Kristiansund kommune, og omfattes dermed ikke av regjerningens forbud. Hytteforbudet er primært gjort av beredskapsmessige hensyn, ikke av smittevernhensyn.

Når det gjelder Grip velger kommuneoverlegen å komme med følgende anbefalinger:

  • Av beredskapshensyn anbefales det at man tar hensyn til været og ikke drar ut dersom det kan bli problemer med hjemtur.
  • Hytteeiere bør ha sikret seg en mulighet til transport inn til land dersom det blir behov for det, for eksempel tilgang til egnet båt til enhver tid.
  • Ved tegn til luftveisinfeksjon anbefales det at man avbryter oppholdet og drar inn til byen.
  • Vanlige smittevernregler med tanke på avstand og hygiene må overholdes.

Askill Sandvik
Fung. kommuneoverlege