Opprettholder lokale karantenebestemmelser

0
212
Kommuneoverlegen i Kristiansund har i dag fattet vedtak om syv nye dager med lokale karantenebestemmelser. Han får full støtte fra rådmann Arne Ingebrigtsen og ordfører Kjell Neergaard. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune.

Kommuneoverlegen i Kristiansund har i dag fattet et nytt vedtak med ytterligere syv dager med lokale karantenebestemmelser. Dersom du reiser fra Sør-Norge, må du dermed forholde deg til fjorten dagers karantene.

– Kristiansund kommune er fortsatt i fase en av pandemien (covid-19). Vi må få satt logistikken rundt den nye legevakten og vi må gjennomføre opplæring av nytt personell som skal jobbe ved legevakten. I tillegg vil vi bruke tiden på å kvalitetssikre prosedyrene som brukes ved den nye legevakten. Flere av støttepersonellet nå har aldri tidligere jobbet på legevakten. Det er derfor svært viktig at det blir gjennomført en god og forsvarlig opplæring. Denne fortsatt sårbare situasjonen er ikke forenelig med å lette på lokale karantenebestemmelser, skriver kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik i vedtaket.

Ordfører Kjell Neergaard er klar på at de lokale karantenereglene fungerer etter hensikten.

-Det er klart dette er tiltak som merkes ute i samfunnet, men viktigheten av å slå ned koronasmitten overskygger dette akkurat nå, sier ordfører Kjell Neergaard.

Han sier at gode unntaksregler og bruk av sunn fornuft har gjort at de lokale karantenebestemmelsene ikke har rammet næringslivet uforholdsmessig hardt, selv om de nasjonale karantenebestemmelsene har vært utfordrende for mange med utenlandsk arbeidskraft.

– Vi har full smittesporing i Kristiansund, alle påviste tilfeller av koronaviruset er sporet ut av byen. Dette gjør dagens vedtak lett å forstå, sier Neergaard.