Optimisme etter oljefunn

0
282

Det er optimisme i Wintershall Dea Norge om funnet i Bergknapp.

«Funnstedet ligger godt til i forhold til Maria-feltet med en distanse på 8 kilometer. Det styrker også Maria. Det er betydelige reservoar, men geologene er usikre på produksjonsegenskaper – så dette må tolkes videre», sier kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea til oss i dag.

Teknisk direktør i Wintershall Dea, Hugo Dijkgraaf, sier følgende om funnet: Funnet understreker det uutnyttede potensial Norge har som kjerneområde for letevirksomhet, utbygging og produksjon for Wintershall Dea. Som globalt selskap har Wintershall Dea er langtidsengasjement i Norge. En sentral del av dette engasjementet er å utvikle funn som Bergknapp til felt i produksjon.
Brønnen ble ikke formasjonstestet.

Det spesielle med denne letebrønnen er at to rigger har vært involvert. Først var det «West Mira» som boret, og deretter «Scarabeo 8» som gjorde operasjonen ferdig.

Funnstørrelsen er foreløpig beregnet til mellom 4 og 15 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, eller at det omregnet til fat ligger i størrelsesorden 26-97 millioner fat; med andre ord et middels stort oljefunn. Fenja er på ca. 100 mill. fat, til sammenligning.

Det går derfor i retning av en tie-in til en vertsplattform – og Maria er som kjent knyttet til Kristin og Åsgard med subseateknologi. Det kan bety en raskere utbygging for Bergknapp, siden Maria har kapasitet til å ta større volum enn det som produseres i dag.

Wintershall Dea har for tiden stor aktivitet rundt Maria-feltet med nye brønner, og de er operatør for feltutbyggingen Dvalin som fullføres i år. Dvalin er et felt som skal produsere gass over Heidrun-flyteren. Selskapet er også stor i Njord Future.

Bergknapp er et område som ble tildelt i TFO-runden 2015. Brønnen ble boret til 4 566 meter under havoverflaten. Havdypet er 313 meter.

Hugo Dijkgraaf i Wintershall Dea gjorde et funn i sitt kjerneområde på sokkelen.