Signerte samarbeidsavtalen

0
186

Arbeidet med prosjektet Opera, museum og kulturhus går inn i neste fase

Onsdag 8. april kl. 12.30 signerer Kristiansund kommune, Operaen i Kristiansund AS, Stiftelsen Nordmøre Museum og Møre og Romsdal fylkeskommune den nye samarbeidsavtalen om prosjektet Opera, museum og kulturhus i Kristiansund.

Dette er en grundig gjennomarbeidet avtale som ivaretar samarbeidet mellom partene, samtidig som det bidrar til å sikre en kontinuitet og fremdrift i prosjektet.

– Vi er svært glade for at alle parter nå er klare for å signere samarbeidsavtalen. Nå ser vi frem til en ny og spennende fase der kommune og fylkeskommune skal etablere byggherreselskapet som får ansvaret for å sikre det ferdige forprosjektet som skal ligge til grunn for byggingen neste år, sier rådmann Arne Ingebrigtsen.

Etablerer byggherreselskap

Byggherreselskapet er forventet etablert ila. april og det settes stort trykk på arbeidet. Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune går inn med hhv. kr. 17,5 mill. og kr. 12,5 mill. i selskapet for å finansiere ferdigstilling av forprosjektet, og står som eiere av selskapet. Både Operaen i Kristiansund AS og Stiftelsen Nordmøre Museum får egne representanter i styret, sammen med kommune og fylkeskommune.

Totale investeringskostnader i prosjektet er estimert til kr. 690 mill., der Kristiansund kommune går inn med totalt kr. 390 mill. til opera, museum, kulturskole og bibliotek, mens stat og fylkeskommune går inn med kr. 150 mill. hver til opera og museum.

Positivt for regionalt næringsliv

Signering av samarbeidsavtalen og etablering av byggherreselskapet er spesielt viktig for alle de fire kulturinstitusjonene som skal flytte sammen i huset, men vil i tillegg ha en positiv effekt på næringslivet i regionen, som er på vei inn i en svært krevende periode.

– Når vi kommer til selve byggefasen av prosjektet vil det bidra til høy aktivitet og sysselsetting for både byggebransjen og annen næring. Det vil igjen ha en positiv virkning på videre utvikling og vekst i regionen, sier Ingebrigtsen.

En vekst for kultur- og samfunnslivet

Etter etableringen av byggherreselskapet kan prosessen med å ansette ny prosjektleder begynne. Nåværende prosjektleder, kultursjef Eigunn Stav Sætre, er glad for at samarbeidsavtalen er i havn, og har store forventinger til den som skal drive prosjektet videre inn i neste fase.

– Prosjektet frem til nå har vært en kompleks prosess, der vi over flere år har jobbet med å lande både innhold, omfang og ikke minst finansiering gjennom støtte fra stat og fylkeskommune, sier Stav Sætre. 

– Nå er vi over i en ny fase, og da trenger vi en person som kan være 100 % prosjektleder for byggeprosjektet, samtidig som vi jobber dedikert med hvordan dette skal driftes og utvikles i praksis. Vi skal planlegge og bygge rom rundt fire vesentlige kulturaktører som samtidig er under utvikling og bygging som institusjoner. Det er det som er spennende med nettopp denne samlokaliseringen, og jeg tror dette vil bli en vekstgenerator for kultur- og samfunnslivet i hele regionen, avslutter kultursjefen.

Gleder seg til innflytting

Biblioteksjef Elisabeth Soleim og kulturskolerektor Stein Åge Sørlie har sammen med opera og museum ventet lenge, og med signering av avtalen ser de klar fremdrift. De mener fordelene ved nytt bygg er mange, og fremhever spesielt det å være samlokalisert med de to andre kulturaktørene museum og opera.

– Vi ser fram til å komme i gang med planleggingsarbeidet, og kulturskolen gleder seg til å komme i sentrum både geografisk og faglig. I det nye kulturhuset vil våre elever og lærere bli del av en ny helhet av forskjellige kunstuttrykk og fagmiljøer, sier Sørlie. 

Planleggingsfasen er beregnet å ta om lag ett år, før prosjektet går over i byggefasen. Oppdatert tidsplan med estimert ferdigstilling for bygget vil utarbeides ila. sommeren 2020.