Barnehagene åpnes onsdag

0
139
Kommunalsjef Christine Reitan, rådmann Arne Ingebrigtsen og kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik forsikrer om at det er trygt å sende de håpefulle i barnehagene onsdag 22. april. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Kristiansund kommune har i dag besluttet at kommunale barnehager åpnes onsdag 22. april. Det er nødvendige med to ekstra dager for å sørge for tilstrekkelig smittevern. Smittevernet er bygget langs tre hovedakser: Ingen som er syk skal møte i barnehagen, gode rutiner på håndvask og renhold og oppdeling i mindre grupper

Kommuneoverlegen og smittevernteamet skal rundt på alle barnehagene for å veilede ansatte og gjøre best mulig tilpasninger.

– Det viktigste av alt, er at vi gjør åpningen så trygg og god som overhodet mulig. Foreldre og foresatte skal være trygge når de sender ungene i barnehagen, sier kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik.

Omfattende tiltak

Det blir gjennomført omfattende smitteverntiltak ved barnehagene i forkant av åpningen Den samme voksne skal være nærkontakt for de samme barna i løpet av dagen. For å få til dette må vi redusere åpningstiden ned til åtte timer per dag. Gruppen av barn som er sammen blir redusert til et minimum. Det vil bli lagt mye til rette for at barna skal være mye ute. Det kartlegges nå ansatte i risikogrupper, og det kartlegges barn og foreldre i risikogrupper.

– Ansatte vil få oppfriskning i smittevern og vi sørger for at informasjonsmateriell er tilgjengelig for ansatte og foresatte, sier kommunalsjef Christine Reitan.

Fokus på matsikkerhet

Noe av det som det nå jobbes med å få best mulig rutine på er matservering. Her vurderes to alternativer, enten matpakke med hjemmefra eller porsjoner tilberedt av personalet og servert porsjonsvis.

Gjelder kommunale barnehager

Åpning av barnehager 22. april gjelder i utgangspunktet kommunale barnehager. De private barnehagene kan selv velge når de vil åpne.

– Vår beslutning er basert på at vi skal få tilbudt veiledning ute i alle barnehagene før vi åpner. Dette gjelder også de private barnehagene. Vi vil derfor anbefale at private også avventer åpningen til de har fått veiledning, sier kommunalsjef Christine Reitan.