Et nytt treningstilbud for eldre starter opp i neste uke. Tilbudet skal være lavterskel og bydelsnært.

«Sterk og stødig» er navnet på et nasjonalt konsept for helsefremmende og fallforebyggende treningsgrupper for eldre i kommunene.

Modellene er utviklet i samarbeid med kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre/St. Olavs Hospital, NTNU, EU—nettverket ProFouND, Helsedirektoratet og utvalgte kommuner i Norge.

Det arbeides nå med implementering på landsbasis som et prosjekt ledet av Trondheim kommune i samarbeid med NTNU og Pensjonistforbundet, finansiert av Helsedirektoratet.

 

Målgruppen for programmet:

  • Hjemmeboende eldre over 65 år
  • Begynnende funksjonssvikt og/eller ustøhet
  • Går uten hjelpemidler innendørs
  • Klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen
  • Er i stand til å reise til/fra trening på egenhånd
  • Er i stand til å ta instruksjon og å trene i gruppe
  • Er bekymret for å falle og/eller har hatt fall

Målet med Sterk og stødig er å opprette et varig, kunnskapsbasert og kvalitetssikret tilbud om forebyggende treningsgrupper for eldre i hver kommune.

Det skal være lav terskel for deltakelse i gruppene, som kan arrangeres flere steder i kommunen.

Er du interessert i å delta?

Ta kontakt på telefon 71575471 eller send e-post storhaugen.helsehus@kristiansund.kommune.no