Ønsker å teste mer

0
234
Smittevernlege Deepa Mathew Caoile og kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik står overfor en større smittesporing. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Det blir svært viktig med mer testing fremover for å kontrollere utviklingen av pandemien nå når både barnehager, skoler og enkelte andre virksomheter åpnes.

– Vi må forsøke å teste flest mulig av disse gruppene med symptomer for å kunne sette smittede og deres nærkontakter tidlig i karantene og unngå at smitten sprer seg. Det vil variere noe med kapasitet fra uke til uke hvor mange vi kan teste, men akkurat nå er kapasiteten god, sier kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik.

Dersom du hører inn under de aktuelle kategoriene og har symptomer på covid-19 skal du ta kontakt med fastlege eller legevakt i forhold til avklaring med tanke på testing. Den nærmeste tiden ønsker vi også å teste barn i barnehage og skole, så langt kapasiteten rekker.

– Barna slipper å ta vanlig neseprøve, de kan snyte seg i et rent papir mens de sitter i bil i teststasjonen, og så tar vi prøve fra det. Det er viktig å kartlegge i hvilken grad barn smittes i tiden fremover, sier smittevernlege Deepa Mathew Caoile.

Det er også viktig å ta prøve av alle over 65 år og/eller med underliggende sykdom med symptomer på luftveisinfeksjon.

Ny kategorisering, gjeldende fra 20.04.2020:

Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller personer som lege mistenker har covid-19, og som er:

  • Pasient med behov for innleggelse
  • Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  • Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  • Voksen eller eldre person (over 65 år) som har alvorlig, underliggende sykdom
  • Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
  • Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
  • Hustandsmedlemmer til barn som til daglig møter i barnehage eller på skolen. (Testes også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).
  • Andre personer med mistanke om COVID