Neptune Energy har startet opp boringen på Fenja

0
92

Neptune og partnerne i Fenja-lisensen har startet opp boringen av ​​den første brønnen på Fenja-feltet i Norskehavet.

Fenja er Neptunes første egenopererte utbygging på norsk sokkel.

Feltet anslås å inneholde 97 millioner fat oljeekvivalenter. Forventet maksimal produksjon er 40 000 fat olje per dag.

”Boreoppstarten representerer en viktig milepæl i prosjektet. Målet med disse første geopilotene er å bedre forstå reservoaret og å optimalisere plasseringen av produksjonsbrønnene,” sier direktør for prosjekter og ingeniørarbeid i Norge, Erik Oppedal.

«Som vår første egenopererte utbygging, er Fenja et spennende prosjekt for Neptune og viser vår tro både på regionen og norsk sokkel.»

Feltet ligger i Norskehavet 120 km nord for Kristiansund og med en vanndybde på 320 meter. Fenja bygges ut med to havbunnsrammer knyttet opp mot Njord A-plattformen for prosessering og eksport

Det skal bores seks brønner. Tre av disse vil være oljeprodusenter, to vanninjektorer og en gassinjektor. Gassinjektoren vil bli konvertert til en gassprodusent mot slutten av levetiden.

På grunn av forsinkelser i Fenja-prosjektet forårsaket av COVID-19, og den generelle usikkerheten i markedet, har partnerne i lisensen valgt å revidere boreprogrammet. Boring vil nå bli gjort i tre faser i løpet av de neste to årene. Dette øker lisensenes fleksibilitet til å respondere både på tekniske data fra undergrunnen, og på utfordringer i markedet.

Arbeidsprogrammet for 2020 inkluderer to topphull og to geopiloter, med en forventet varighet på 85 dager. Arbeidet utføres av boreriggen West Phoenix, operert av Seadrill.

Produksjonsstart på Fenja er planlagt i fjerde kvartal 2021. 

Partnere: Neptune Energy (Operator, 30%), Vår Energi, (45%), Suncor (17,5%) og DNO (7,5%)