Norskprøven en nasjonal prøve som arrangeres tre ganger i året i hele Norge.
Prøven er åpen for alle typer innvandrere som ønsker dokumentasjon på sitt ferdighetsnivå i norsk, og den er inndelt etter det europeiske rammeverket for språknivå (A1-B2).

Det er Kompetanse Norge, som er et eget direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet, som er ansvarlig for utvikling av prøven, og i Kristiansund er det Voksenopplæringen som administrerer den.

Nå viser statistikk fra de siste tre gjennomføringene (høst 2017, vinter 2018 og sommer 2018) at Kristiansund voksenopplæring totalt sett har best gjennomføringsprosent blant byene i fylket på høyeste språknivå (B2). Særlig utmerker resultatene i skriftlig fremstilling seg.

Her er tallene fra henholdsvis Kristiansund, Molde og Ålesund:

Prosentvis beståtte prøver på høyeste nivå: *

  Kristiansund Molde Ålesund
Muntlig 9,33 5 10
Lytteforståelse 22,33 11,66 23,66
Leseforståelse 25,66 13,33 25
Skriftlig framstilling 14,66 3,33 6,33

 

Kristiansund er også best i forhold til å nå A1-nivå, som er det laveste nivået som gir bestått. Kun 1,36% av de registrerte prøvebesvarelsene nådde ikke minstekravet, tilsvarende tall for Molde og Ålesund var henholdsvis 2,28% og 1,78%.

Rektor Richard Wiik ved Kristiansund Voksenopplæring er godt fornøyd med resultatene:

– Nå vil det selvfølgelig være en rekke faktorer som noen grad påvirker slike resultater fra år til år, men her ser vi en tydelig trend gjennom en lengre periode med høy prøvegjennomføring. Kristiansund skårer, til dels signifikant, best på flere områder, og det forteller meg at undervisningskvaliteten ved Voksenopplæringen er god, og at vi greier å opprettholde et høyt læringstrykk. Så all honnør til skolens dyktige lærere!