Nå kan du igjen besøke dine kjære

0
302
Lonely wooden bench in the autumn park

Kristiansund kommune har nå åpnet for utebesøk med to meters avstand på tilvist plass i sykehjem og andre institusjoner. For å benytte seg av dette tilbudet må en avtale med personale på forhånd.

Sykehjem og andre institusjoner har som kjent vært stengt for besøk i en lengre periode. Dette har vært et viktig tiltak for å forhindre smitte i våre institusjoner. Nå er tiden kommet for å tillate besøk i begrenset omfang.

Det er laget prosedyrer som skal gjøre dette så trygt som mulig, og viktigst av alt er de som er syke eller symptomer på luftveisinfeksjon ikke kommer på besøk.

  • Alle besøk skal avtales med personalet på forhånd
  • Besøket foregår utendørs, det er ikke anledning til å komme inn på institusjonen.
  • Besøksplassen er en definert plass.
  • Ta gjerne med pledd å sitte på.
  • Utebesøkene kan foregå mellom klokka 11:00 og 18:00.
  • Kun to besøkende om gangen og besøkene skal være korte.
  • Hvert besøk er på inntil 10 minutter
  • Det er ikke anledning til å ta med mat og drikke.
  • Gaver og annet som pårørende ønsker å gi beboer skal være pakket i plast og leveres personale etter avtale.

Alle sykehjem og Storhaugen Helsehus har fått KOMP til bruk for digitalt besøk, så beboerne har tilbud om å ringe til sine pårørende. Pårørende kan også ringe sine. Kristiansund kommune oppfordrer til fortsatt bruk av KOMP.

Det er begrenset hvor mange besøk sykehjemmene og Storhaugen Helsehus kan ta imot hver dag, planlegg derfor godt og ta kontakt med personalet i god tid før besøket.

– Det er også viktig å ha i bakhodet at mai kan være kald og lunefull værmessig. Alle beboerne må ta hensyn til dette og begrense tiden ute, så man ikke blir syk av å motta besøk, sier kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik.

Ved akutt alvorlig sykdom og i livets sluttfase tillates besøk av pårørende på rommet til pasient.