Skolene i Kristiansund er klare for videre åpning

0
431

Torsdag 7. mai kom beskjeden om at det åpnes for alle trinn i grunnskolen og voksenopplæring fra mandag 11. mai. Samtidig kom det oppdateringer av smittevernveilederne.

Skolene åpnet for 1.-4. trinn og SFO fra og med 27.4. Perioden frem til nå har skolene i Kristiansund brukt godt for å forberede videre åpning for 5.-10. trinn i tråd med smittevernreglene.

Alle skolene har hatt tett og god oppfølging og veiledning fra kommuneoverlegens smittevernteam.

– Det er gjort et veldig godt forberedelsesarbeid der smittevern er satt i høysetet. Våre skoler er nå klare for å ta imot elevene i trygge omgivelser, sier kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik.

Alle skolene vil starte opp fra mandag 11. mai, med noen unntak. Nordlandet ungdomsskole starter opp tirsdag 12. mai, det samme gjelder Gomalandet skole. Voksenopplæringen starter gradvis opp undervisning i neste uke.

Skolene har ulike elevgrupper, ulikt tilgjengelig areal og ulikt skyssbehov for elevene. Det vil derfor bli tilpasninger fra skole til skole om alle elever kan være på plass på skolen hele tiden, om det blir halve dager, annenhver dag og fortsatt noe fjernundervisning.

Alle elever vil få informasjon om hvordan skoledagen blir for akkurat dem fra sin skole.

– Vi oppfordrer alle normalt bruker skoleskyss om å se etter andre løsninger i oppstarten. Smittevernreglene gir noen utfordringer med tanke på skoleskyss, sier kommunalsjef Christine Reitan. Hun håper alle som har mulighet for å kjøre disse barna, gjør nettopp det.

Velkommen tilbake – vi har savnet dere!