Treningssentre fortsatt stengt

0
148
Smittevernlege Deepa Mathew Caoile og kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik står overfor en større smittesporing. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Kristiansund kommune har fått flere henvendelser om hvilke regler som gjelder for treningssentre, PT-timer og bruk av utstyr. Vi har også vært rundt på ulike treningssenter og veiledet i regelverket.

En del treningssenter har startet med utendørs aktivitet. Kristiansund kommune synes det er positivt at innbyggerne er i aktivitet, men forutsetter at dette er til enhver tid innenfor gjeldende regelverk.

Når det gjelder treningssenter er disse stengt i henhold til forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet § 14. Treningssenter kan ikke holde åpent og PT-timer kan derfor ikke holdes innendørs.

Det er imidlertid åpning for utendørs PT-timer i små grupper, hvor smittevernreglene for hygiene og avstand overholdes. Når det gjelder utstyr er bruk av felles utstyr ikke tillatt. Man kan derfor ikke dra ut utstyr fra treningssenteret og bruke dette i disse timene. Det er kun lov til å bruke utstyr som er privat. Deltagerne på de utendørs gruppene må derfor ha med seg egne matter og annet utstyr som skal brukes under økten.

– Vi har forståelse for at treningssentrene er i en vanskelig situasjon, men det er håp om åpning etter hvert. Det er viktig fremover at alle virksomheter slutter opp om reglene og de smitteverntiltakene som gjelder, slik at vi unngår lokal oppblomstring av pandemien og kan fortsette veien med gradvis oppmykning av tiltak. Jeg synes vi har god dialog med bransjen om dagens situasjon, og vi vil følge opp dette videre, sier kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik.