Har stiftet utbyggingsselskap til opera, museum og kulturhus i Kristiansund

0
345
Fra venstre - Knut Mostad, Eigunn Stav Sætre, Per Olaf Brækkan, Monica Kjøl Tornes, Bjarne Elde, Einar Lund.

I dag ble utbyggingsselskapet for Opera, museum og kulturhus i Kristiansund (OMKK Eiendom AS) stiftet.  

– Dette er en milepæl i prosjektet, og markerer starten av en spennende fase der planlegging, prosjektering og bygging av det nye kulturhuset står i fokus, sier kultursjef og styreleder Eigunn Stav Sætre.

Det er Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune som står bak utbyggingsselskapet, og styret til OMKK Eiendom AS er representert med både kommune, opera, museum og fylkeskommune.

På sakslista til det første styremøte stod blant annet ansettelse av daglig leder, utlysning av prosjektledelse og valg av entrepriseform for prosjektet. Etter forslag fra Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune ble bygg- og eigedomssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Per Olaf Brækkan engasjert som daglig leder i OMKK Eiendom AS.  

– Vi er godt fornøyd med denne løsningen, og mener dette vil gi en god og nødvendig fremdrift i arbeidet med prosjektet, sier Stav Sætre.

– Hovedfokuset vårt nå er å få på plass prosjektleder for byggeprosjektet. Det vil si en person som har ansvaret for, i samarbeid med byggherre, å planlegge og gjennomføre prosjektet på en optimal måte, sier bygg- og eigedomssjef og ny daglig leder, Per OIaf Brækkan.

Det nye styret i selskapet har følgende medlemmer:

  • Einar Lund, styreleder i Stiftelsen Nordmøre Museum
  • Bjarne Elde, styreleder i Operaen i Kristiansund
  • Monica Kjøl Tornes, ass. fylkeskultursjef i Møre og Romsdal fylkeskommune,
  • Knut Mostad, ass. rådmann i Kristiansund kommune
  • Eigunn Stav Sætre, kultursjef i Kristiansund kommune

Varamedlemmer til styret er Nicoline Ibsen-Børnick og Martin Gjendem Mortensen fra Kristiansund kommune, Ragnhild Holsvik fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Asgeir Bahre Hansen fra Operaen i Kristiansund, og Ragnhild Helseth og Lilli Husby fra Stiftelsen Nordmøre Museum.