Onsdag 5. september vil vi gjøre utbedringer på vannledningen i Garverigata på Innlandet. Dette medfører stans i vanntilførselen fra klokken 09.00 og utover dagen.

Vi anbefaler at dere tapper vann til eget forbruk. Dersom dere har spørsmål om arbeidet, så ta kontakt med servicetorget på telefon 71574000 eller still spørsmål via chat på www.kristiansund.kommune.no