Hades-funnet justeres ned

0
238

Hades-funnet har krympet en del – men feltet kan bli bygget ut raskt for det.

OMV Norge er i ferd med å avslutte boringen av en avgrensningsbrønn i Hades, som ligger fem kilometer vest av Morvin-feltet (i Kristin-området, som er feltsenter).

Før årets boring var ressursanslaget i formasjonen Lange på mellom 19 og 144 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Det er nå justert ned til mellom 12 og 44 millioner fat for Hades.

Oljedirektoratet skriver: Brønnen traff på en tolket gasskolonne på om lag åtte meter i Lange, med sandsteinslag på til sammen 83 meter med varierende reservoaregenskaper fra dårlig til moderat. Gass-/vannkontakt ble ikke direkte truffet.

Eierne av Hades Iris vil nå vurdere de oppdaterte ressursene i Hades sammen med funn i midtre jura i funnbrønnen Iris, for å ta stilling til en eventuell utbygging. Det blir arbeidet med flere konsept-studier i tiden fremover.

Kommunikasjonssjef i OMV Norge, Kurt Michelsen, sa følgende til Energi24 i dag: «Hvis det er økonomi i prosjektet, vil vi akselerere arbeidet med å levere en plan for utbygging og drift innen utgangen av 2022.»