Nasjonal innstramming – skjenkestopp klokken 24.00 alle dager

0
269

Regjeringen varsler innstramming på noen områder. Det vil ikke bli tillatt med større arrangementer 1. september, som tidligere varslet. All skjenking av alkohol skal opphøre 24.00 alle dager inntil videre.

Det vil bli gjort en ny vurdering i løpet av første halvdel av september.

Forbudet mot servering av alkohol etter klokken 24.00 blir gjeldende fra midnatt lørdag 8. august 2020.

Kristiansund kommune har tilsynsansvar og vil øke kontrollen i forbindelse med forbudet.