Endringer i tilbudet byggesak

0
774

Avdelingen byggesak har utfordringer med bemanningen for tiden. For å holde fristene for vanlig saksbehandlingen, må vi endre litt på tilbudet til publikum. Dette innebærer at vi en periode må begrense åpningstiden på publikumsmottaket i servicetorget. Fra tirsdag 22. september holder publikumsmottaket åpent tirsdag og torsdag fra klokken 13 til 15.

Hele fire saksbehandlere har sluttet ved avdelingen den siste tiden og en femte har sagt opp. Det tar tid å rekruttere nye medarbeider, samt å lære opp disse. Avdelingen er derfor nødt til å gjøre noen endringer for å sikre god flyt i behandlingen av søknader.

Oppfordrer til digital innsending

Enhetsleder Tone Monsen Aarø anbefaler alle å bruke digital innsending av sine søknader. Dette letter saksbehandlingen for begge parter. Hun lokker også med rabatt i gebyrene ved digitale søknader fra nyttår. Det er viktig å merke seg at Byggsøk stenger sin portal fra 1. oktober 2020. Det er flere nye digitale søknadsløsninger på markedet som kan benyttes. En oversikt er å finne nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

– Ved å bruke digital søknad får søkeren veiledning i hvilken dokumentasjon som skal følge søknaden i løsningen. Dersom søker følger opp dette kan saksbehandlingen bli enklere, noe som er vinning for begge parter, sier Aarø.

Komplette søknader

Det er mange veiledere til å lage komplette søknader på nett. Dersom du følger veilederne hos for eksempel Direktoratet for byggkvalitet, vil du sikre at nettopp din søknad er komplett. Her finnes også nasjonale sjekklister for byggesaksbehandling. Komplette søknader gjør saksbehandlingen enklere og langt mer effektiv. På nettsiden (www.dibk.no) finnes løsninger både for private søknader og bedrifter.

– Mange har blitt veldig flinke til å ta i bruk disse digitale verktøy, men her ligger det et stort potensialt for flere, sier Aarø.

Ber om forståelse

Enhetslederen ber om forståelse for den utfordrende situasjonen og ber om at så mye som mulig av kommunikasjonen rundt søknader også sendes inn gjennom digital søknadsløsning. Så lenge du kjenner saksnummeret til saken er dette enkelt. I andre tilfeller kan epostadressen byggesak@kristiansund.kommune.no benyttes. Da er det arbeidsbesparende om saksnummeret blir skrevet i emnefeltet på eposten.

– Stadige telefoner gir avbrudd i hverdagen og kan samtidig være vanskelig å dokumentere i etterkant. Det beste er om all kommunikasjon i pågående saker gjøres elektronisk, da kan vi enkelt dokumentere all korrespondanse i søknaden, sier Aarø.

Samtidig sier hun også at vi så raskt som mulig forsøker å få erstattet de som har sluttet og håper at søkerne ikke blir skadelidende på grunn av situasjonen.