Senker beredskapsnivået

0
373

Kristiansund kommune reduserer beredskapsnivået til gul beredskap etter en periode med oransje. Kommuneoverlege Askill Sandvik og smittevernteamet har klart å slå ned et smitteutbrudd, og kommunen har ikke hatt positive korona-prøver denne uken.

Samtidig er det også klart at vedtaket om forbud mot større samlinger enn 50 personer også utgår ved midnatt, og vil ikke bli forlenget. Det samme gjelder også besøksstans i sykehjem. Fra fredag kan pårørende og venner igjen besøke sine kjære i sykehjemmene.

Kommuneoverlegen viderefører loggføring av gjester ved byens skjenke- og serveringssteder til og med mandag 12. oktober klokken 24.00 i påvente av nasjonale føringer på dette.