Vinterskilting av kommunale veier 2020 -2021

0
305

I forbindelse med forestående vinter og brøytesesong vil vi også i år skilte ekstraordinært parkeringsforbud i enkelte gater for å lette vintervedlikeholdet av kommunale veier.

Vi ser an værvarsel m.m. før vi setter ut skiltene, men innbyggerne må kunne forvente at de kommer opp uten ytterligere varsel.  I henhold til parkeringsforskriftens § 25 har fører og eier av motorvogn undersøkelsesplikt: «På parkeringsplass på offentlig ferdselsåre må fører og eier av motorvognen senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet.»

Følgende strekninger vil i første omgang blir skiltet med parkering forbudt, men endringer vil kunne tilkomme hvis behovet skulle tilsi dette:

Kirklandet:

  • Mestergata (begge sider mellom Fløyveien og Sveggaveien)
  • Tollinspektør Flors gate (sørside mellom Hagbart Brinchmanns vei og Flintegata)
  • Hans Neeraas gate (nordside)
  • Politimester Bendixens gate (nordside mellom Johan P. Clausens gate og Tempoveien)

Gomalandet:

  • Mellomveien (nordside)
  • Ulrik Olsens vei (deler av sørside)
  • Gomaenga (begge sider deler av gaten)

Nordlandet:

  • Riskeveien (del av nordside)

Frei:

  • Skolevegen (nordvestsiden mellom Rensvik barnehage og Einerskaret)

I utgangspunktet vil vedtak om skilting gjelde fra 1. november til 1. april 2021, hvilket er definert til å være brøytesesongen. Nedenfor kan man se kart med de berørte områdene.