Onsdag 12. september starter arbeidene med å etablere nytt og bedre gatelys over Myraskaret fra Fosna barnehage til Torvhaugan.

Det vil i tillegg bli ryddet en del skog langs gangveien.

På grunn av anleggsarbeidene vil deler av gangveien bli stengt på dagtid og turgåere bør finne andre ruter.

På kveldstid vil gangveien være åpen. I begynnelsen av anleggsperioden vil gangveien bli «mørklagt», men lyspunkt settes i drift etter hvert som de blir ferdige.

Arbeidene vil pågå fram til 12. nov.

Er det spørsmål så ta kontakt med servicetorget på 715 74000.