Videreføring av loggføring på skjenke- og serveringssteder

0
52

VEDTAK etter smittevernloven § 4.1 av 22. oktober 2020:

Kommuneoverlege, Askill Sandvik, har gjort følgende vedtak etter smittevernloven § 4.1: Alle skjenke- og serveringssteder skal føre oversikt over besøkende. Det er tilstrekkelig med en kontaktperson og ett telefonnummer per bord. Gjelder ikke for takeaway.

Vi er inne i en avgjørende fase av pandemien. Viruset smitter sannsynligvis raskere enn tidligere.

For å ivareta tilfredsstillende smittesporing er loggføring av gjester helt nødvendig.

Nåværende vedtak forlenges og gjelder til og med 31. desember 2020.