Hjemmevaksineringer

0
500

Kristiansund kommune har som mål å gi tilbud om influensavaksinering til flest mulig i risikogruppen. Høstens vaksinering er også beredskapsmessig en forberedelse til koronavaksineringen neste år. Kommunen har så langt tilbudt massevaksinering i Braatthallen og timebestilling ved vaksinasjonskontoret. I tillegg har fastlegene gjort en fantastisk innsats for å vaksinere mange av sine pasienter.  

For å fange opp de brukerne av hjemmetjeneste og innenfor bo- og habilitering som av ulike årsaker ikke kan benytte de andre vaksineringstilbudene, gjennomfører vi ambulant vaksinering med hjemmebesøk. Dette er organisert som et samarbeid mellom hjemmetjenesten og smitteteamet. I dag vaksineres 45 brukere innenfor bo- og habilitering i sine boliger. 

-Dette er et viktig tilbud for å fange opp eldre og andre som ikke så lett kommer seg ut for å få satt vaksinen, sier kommuneoverlegen. Vi vil også gjøre oss verdifulle erfaringer ifht neste års koronavaksinering, det er behov for ulike tilbud for å gi flest mulig av de som ønsker det muligheten til vaksinering. 

I dag er det sykepleier Odin Bae Bolstad og smittevernslege Kiva McFetridge som reiser rundt og vaksinerer. 

-Vi har nylig testet oss for Covid-19 og vi bruker hansker og masker for å minimere smitterisikoen til de vi besøker, sier McFetridge 

I dag vaksineres 45 brukere innenfor bo- og habilitering i sine boliger. Brukerne får ta vaksinen sammen med folk de er trygge på i et kjent miljø. 

Trygghet for pasientene er vår høyeste prioritet ved vaksineringen. 
 -Vår legevaktbil er utstyrt som en ambulanse. Vi har utstyr for å takle eventuelle allergiske reaksjoner og andre hendelser som kan oppstå mens vi er ute på vaksineringsrunde, sier Bolstad 

Neste uke skal to team vaksinere brukere som har hjemmetjeneste.

Spesialsykepleier Odin Bae Bolstad
Smittevernslege Kiva McFetridge