Fyller Barmanhaugen med ny aktivitet

0
423
Kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson, eldrerådet leder Ellen Thorsø. rådmann Arne Ingebrigtsen og pensjonistforbundets Bengt Eriksson er godt fornøyde med at det kommer ny aktivitet inn i Barmanhaugen eldresenter. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

I går overrakte rådmann Arne Ingebrigtsen nøkkelen til Barmanhaugen eldresenter til pensjonistforbundets Bengt Eriksson. Nå skal frivillige skape ny aktivitet på Barmannhaugen.

Dette er helt i tråd med frivillighetsstrategien for Kristiansund som ble vedtatt i desember 2019. Samfunnet står i årene som kommer overfor store utfordringer blant annet på helse og omsorgsfeltet. Høyere levealder, en større andel eldre i befolkningen, endringer i sykdomsbildet og nye brukergrupper stiller statlige myndigheter, kommuner og frivillig sektor overfor nye behov og forventninger.

Dette gir også nye muligheter for å utvikle samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor, møte nye behov med nyskapende aktiviteter og engasjere enda flere til frivillig innsats.

– Vi ser at vi er avhengig av samarbeid med frivilligheten for å få til alt vi ønsker av gode tilbud. Det er en glede å se at det har vi planlagt og lyktes med her, sa rådmann Arne Ingebrigtsen ved overrekkelsen.

I en periode fremover blir det planlegging av de nye tilbudene, samtidig med en viss renovering av lokalene. Når denne perioden er over, åpner tilbudene fortløpende. Det starter med en åpen dag i uken, men pensjonistforbundet og dere støttespillere har større ambisjoner enn den ene dagen.

– Vi skal ha folk og aktiviteter her hver dag. Her kan vi ha alt fra konserter og pizzakvelder til kurs i bruk av velferdsteknologi. Barmanhaugen skal igjen bli et senter for byens pensjonister og seniorer, sa pensjonistforbundets Bengt Eriksson.

Gårsdagens nyhet om åpning av tilbud ved Barmanhaugen ble godt mottatt.