Oppgraderer Noroddløpya

0
284

Kristiansund kommune har satt i gang en oppgradering av Noroddløypa i Folkeparken. Eksisterende tursti skal utbedres.

Arbeidet innebærer også å lede overvann bort fra stien og tilføring av grusmasser for oppgradering av stidekket. 

Jobben skal gjennomføres i tiden 17. november til 8. desember og utførende entreprenør er Mekvik Maskin AS.

Publikum gjøres oppmerksom på anleggsarbeid langs løypa, og oppfordres til bruk av andre turstier i området på dagtid i anledning arbeidet.

Prosjektet er finansiert av tilskudd fra Miljødirektoratet til tiltak i statlig sikra friluftslivsområde.