Problemer med koronasvar

0
168

Flere av innbyggerne som har testet seg for korona, ha ikke fått prøvesvarene på helsenorge.no. Dette gjelder prøver som er tatt fra og med fredag 13. november.

Smittevernteamet i Kristiansund har derfor begynt å sende ut SMS om prøvesvar. De som opplever å ikke har fått prøvesvar på helsenorge.no, eller fått SMS fra smittevernteamet, kan derfor ringe koronatelefonen for å få prøvesvar frem til feilen er rettet. Koronatelefonen nås på 71 57 37 00 og har utvidet åpningstid til klokken 16.00 i dag.