Starter riving av gamle Gomalandet skole

0
551

I løpet av november vil EN Entreprenør AS på oppdrag fra Kristiansund kommune starte opp rivearbeider på Goma. I løpet av vinteren skal gamle Goma skole, to bolighus samt skurene i Freiveien rives for å gjøre tomta klar for ny brannstasjon.

Entreprenøren skal først rive Freiveien 95 og Gomagata 12. Deretter gymbygget og mellombygg, for så å avslutte med selve skolebygget.

Store deler av betong og tegl er rene masser og det kartlegges hvor disse kan gjenbrukes som fyllmasser.

Frist for ferdigstillelse er 22.04.2021 men entreprenør tar sikte på å være ferdig til midten av januar 2021.