Koronamidler til næringslivet

0
214
Nærings og omstillingsutvalget har bevilget koronamidler til næringslivet. Ny runde åpner i dag.

Nærings og omstillingsutvalget har nå tildelt koronamidler fra det kommunale næringsfondet til 13 bedrifter i kommunen. Totalt er det tildelt over en millioner kroner i første tildelingsrunde.

– Dette er en viktig håndsrekning til næringslivet i en vanskelig tid, sier leder i utvalget Jorunn Karin Kvernen.

Blant prosjektene hun trekker frem som et godt tiltak er «Prosjekt Julebyen» i regi av Kristiansund og Nordmøre næringsforum.

– Dette tror jeg blir et svært godt mottatt arrangement midt i den mørkeste tiden på året, sier Kvernen.

Utvalget sier at mange av søknadene var gode, men falt dessverre utenfor tildelingskriteriene.

Det blir åpnet for nye søknader torsdag 26. november og ut året for runde to av koronamidlene. Det ligger igjen omtrent 1.2 millioner til neste runde.

– Vi håper på mange gode søknader og dette er godt egnet for å skape nytt engasjement i næringslivet i kommunen, sier utvalgsleder Jorunn Karin Kvernen

Disse fikk støtte i første runde:

Sveistek AS: Produksjon av moderne trappekonstruksjoner i stål og tre. kr. 70.000.

Y-drift AS: Utbedringsarbeid av Byskogen Camping. kr. 125.000.

eSea Marine AS: Natural Seabed – rydding av søppel på havbunnen. kr. 150.000.

Sigrid Alnæs: For teaterkultur i Kristiansund. kr. 50.000.

Vest Supply AS: Tilskudd til innkjøp av lagercontainere kr. 75.000.

Sminkemagi ved Ingvild Dyrnes Storeng: Tilskudd til en redningspakke. Kr. 50.000.

Braatthallen AS: Prosjekt digital formidling. Kr. 90.000.

Røde Kors: Tilskudd til tilrettelegging for økt og endret aktivitet som følge av Covid- 19. kr. 125.000.

Eko Loyal AS: Tilskudd til smart vask. Kr. 60.000.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum: Prosjektet julebyen. Kr. 150.000

Ocean Front AS: Tilskudd til omstilling og reorientering, Kr. 70.000.

Intopro AS: Tilskudd til etablering av ny kursportal. Kr. 50.000.

Kathrine Lindman Norwegian Jewelry: Tilskudd til markedsføring. Kr. 50.000.