Ruster opp Carolines plass

0
284

Kristiansund kommune har nå startet arbeidet med opprusting av grøntanlegget på Carolines plass.

Det skal anlegges en hellelagt sti over plenen og det skal etableres bed langs denne. Første del av arbeidet vil pågå i perioden fra 2. til 10. desember i år.

Arbeidet skal avsluttes med ny beplanting til våren.

Prosjektet er delvis finansiert av tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommunes tilskuddsordning «Byen som regional motor». Utførende entreprenør er Olav Alvheim Maskinstasjon AS.