Jakta på bærekraftsmetoden

0
136

Pilotprosjekt tar tak i konkrete bærekraftsutfordringer i Kristiansund, Molde og Ålesund.  

Med utgangspunkt i FNs KPI-analyse er de tre bykommunene og fylkeskommunen med i prosjektet Jakta på bærekraftsmetoden – fra KPI-analyse ti forretningsmuligheter som skal se på tre områder fra analysen der kommunene har utfordringer: vannforbruk, avfallshåndtering og inntektsgapet mellom menn og kvinner. 

Samarbeid og tema fra KPI-analysene for de tre byene, blei presentert på et møte mellom kommunen og fylkeskommunen på Framtidslaben Norge i Ålesund.  

Fylkeskommunen er den første fylkeskommunen i Norge som har tatt mål av seg til å gjennomføre KPI-analysen for alle kommunene i fylket. I dette arbeidet – og gjennom prosjektet Jakta på bærekraftsmetoden, er fylket pilot for andre fylkeskommuner og FNs arbeid ut mot byer i resten av verden. 

FNs KPI-analyse viser hvor smart og bærekraftig et samfunn er ut ifra nøkkelindikatorer (KPIs– Key Performance Indicators). Analysen er gjennomført av over 200 byer rundt om i verden og sier noe om hvordan den aktuelle byen eller kommunen ligger an sammenligna med FNs bærekraftsmål. Det er ikke kommunen som organisasjon som blir målt, men innsamla data fra heile samfunnet viser et samfunnsresultat.  

I møtet (20.10.2020) fikk de tre kommunene bli kjent med bærekraftsarbeidet hos hverandre, knyttet opp mot KPI-analysen.  

Kristiansund presenterte resultat og tiltak for å få ned vannbruk, digitalisering i form av IKT-tilgang for studenter og tjenester knytta til e-kommunearbeid. 

Molde presenterte sine resultat og tiltak når det gjelder vann og avløp, offentlige områder og natur og energibruk. 

Ålesund viste frem resultat og tiltak innen transport og inkludering – også inntektsgapet mellom kvinner og menn. 

Kristiansund, Molde og Ålesund er blant de første i Norge som har gjennomført analysen som blant andre 17 FN-organisasjoner står bak. Analysen er ei felles plattform som gjør det mulig for sammenligning, informasjonsutveksling, kunnskapsdeling og samarbeid. 

Nå er det totalt 16 kommuner i Norge som har gjennomført analysen, 21 kommuner i Møre og Romsdal er i ferd med å gjennomøre den og det står i hvertfall 50 kommuner på venteliste. 

Prosjektet Jakta på bærekraftsmetoden – fra KPI-måling til forretningsmuligheter er forankra i resultata frå KPI-analysen og skal ta for seg vannforbruk, avfallshåndtering (sirkulær økonomi) og inntektsgap. 

– Vi er i startgropa for noe som kan gi positiv utvikling for alle de tre kommunene, sier ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard. 

Det er FNs økonomiske organisasjon OiER og FN-organisasjonen United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) som er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet sammen med prosjektleder KPMG Pure Sustainability.  Prosjektet er finansiert av Sparebanken Møre. UN Global Compact Norge er også med i samarbeidet og Framtidslaben Norge vil være knutepunkt og arena. 

Bærekraftsfylket Møre og Romsdal er med i prosjektgruppa og inviterer nå næringsliv og kommuner til å være med på å finne løsninger på disse konkrete bærekraftsutfordringene i de tre største byene – til beste for både næringslivet og samfunnet som heilhet. 

– Det å kunne sammenligne de tre store byene i Møre og Romsdal ved hjelp av KPI-analysen, lære av hverandre der vi er gode og hjelpe hverandre der vi har noe å gå på, er et godt utgangspunkt for å bli bedre, sier ordfører i Ålesund Eva Vinje Aurdal. 

– Samarbeid er nøkkelordet her, supplerer varaordfører i Molde Odd Helge Gangstad.  

– Jeg håper virkelig at vi gjennom prosjektet og KPI-analysene får til et samarbeid som vil komme innbyggerne til gode.