Stor øvelse i Kristiansund

0
173
Helgelandssykehuset og HV-14 trente nylig sammen i et scenario med masseskade. Foto: Jostein Hestdal/Forsvaret

Nasjonal helseøvelse 2018 og lokal øving i Kristiansund 29.oktober

Nasjonal helseøvelse 2018 skjer samtidig med den store NATO-øvelsen Trident Juncture senere i høst. Helseøvelsen vil ikke påvirke Helse Møre og Romsdal sin mulighet til å gi akuttmedisinsk bistand til befolkningen i perioden øvelsen pågår.

Det at NATO øver i Norge, gir oss en unik mulighet til å trene sammen med Forsvaret, NATO og frivillige organisasjoner. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bestemt at Nasjonal helseøvelse 2018 skal samordnes med NATO-øvelsen «Trident Juncture».

Les alt om nasjonal helseøvelse 2018

Øvelsen i Kristiansund

I Møre og Romsdal er øvinga lagt til Kristiansund og 29.oktober blir det gjennomført en fullskalaøvelse, hvor Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune og Heimevernet er hovedaktører. Tema for øvelsen er masseskade og alle som har funksjoner og roller i Kristiansund sykehus sin massetilstrømmingsplan skal i utgangspunktet øve.

I tillegg deltar nødetatene som politi, brann- og redningstjenesten. Nødsentralene, Sivilforsvaret, Forsvaret, NATO, Fylkesmannen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Avinor, Vestbase og Helse Midt-Norge er også aktører under øvelsen.

Konsekvenser for pasienter

Helseøvelsen vil ikke påvirke Helse Møre og Romsdal sin mulighet til å gi akuttmedisinsk bistand til befolkningen. Planlagt aktivitet er redusert på øvingsdagen. Alle skal likevel få den helsehjelpen de har behov på øvingsdagen. Dette gjelder både akutt og planlagt behandling hos fastlege, legevakt og på sykehus.

Ved behov for akutt helsehjelp, ring 113.