Syv nye smittede i Kristiansund

0
1426
Kommuneoverlege Askill Sandvik, ordfører Kjell Neergaard og rådmann Arne Ingebrigtsen er bekymret for smitteutviklingen i Kristiansund.

Søndag har Kristiansund fått ytterligere syv nye smittetilfeller. Totalt ble det testet 68 personer i kommunens testfasilitet lørdag. Dette betyr at over 10 prosent av disse har testet positivt.

Alle er relatert til kjente smittekilder, men alle smittekilder er ikke ferdig sporet enda.

– Dette viser dessverre en stigende trend i smitteutviklingen, sier en alvorspreget kommuneoverlege Askill Sandvik.

Kristiansund kommune har siden 21. desember hatt et alvorlig pågående utbrudd av koronaviruset.

Til tross for betydelig innsats innenfor testing, smittesporing, isolasjon og karantene, samt lokal forskrift har byen en økende smittetendens. Kapasiteten på smittesporing og prøvetaking er som følge av dette under kraftig press.

– Etter en krevende romjul er det viktig at vi holder fokuset oppe på nyåret så vi ikke rykker tilbake til start med et større lokalt smitteutbrudd. Som leder av kriseledelsen er det godt å se at alle deler av beredskapsorganisasjonen fungerer, og at en ikke trenger å gå i rød kriseberedskap når regjeringen fatter et inngripende vedtak bare timer før våre skoler skal ta imot elevene etter juleferien, sier rådmann Arne Ingebrigtsen.

Regjeringen har i dag kommet med meget strenge tiltak, både gjennom forskrift og anbefalinger. Tiltakene som er hjemlet i forskrift må følges av alle. Kristiansund kommune har i tillegg valgt å forskriftsfeste en del av anbefalingene som regjeringen kommer med på bakgrunn av kommunens høye smittetrykk.

– Vi har i kveld fulgt opp Regjeringens anbefaling om å sette inn forsterkede smitteverntiltak for å slå ned den nye smittebølgen. Våre innbyggere har lojalt fulgt opp våre påbud og anbefalinger tidligere, og vi ber om at alle blir med på denne dugnaden og forholder seg til de tiltakene som skal gjelde de neste ukene for å hindre økning av smitten i lokalsamfunnet, sier ordfører Kjell Neergaard.

Med hjemmel i smittevernlovens §4.1 gjør kommuneoverlegen følgende vedtak:
Begrensninger i undervisning:

 • Videregående skoler og ungdomsskoler skal følge veilederen for «rødt nivå».
 • Barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «gult nivå».
 • Musikk- og kulturskole, Voksenopplæring, Høgskole og Fagskole må undervise uten fysisk oppmøte for elevene på lærestedet.
Vedtaket gjelder i første omgang til og med 11.01.21.

Begrensninger i arrangementer og organisert virksomhet:


Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften § 13 c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

 • 10 personer ved innendørs arrangementer
 • 50 personer ved innendørs arrangementer med fastmonterte seter
 • 50 personer ved kirkens arrangementer
 • 50 på utendørs arrangementer
 • Treningssentre, bingo- og svømmehaller stenges
Vedtaket gjelder i første omgang til og med 11.01.21.

Begrensning på antall personer på serveringssteder med skjenkebevilgning
Det skal ikke være mer enn 50 personer til stede samtidig ved serveringssteder med skjenkebevilgning.

Vedtaket gjelder i første omgang til og med 11.01.21.

Besøksstans sykehjem
Det innføres besøksstans ved sykehjem og Storhaugen helsehus.
Det gis unntak for alvorlig syke og palliative pasienter.

Pårørende oppfordres samtidig til å være særlig forsiktig og vurdere om besøk til personer i omsorgsbolig er nødvendig.

Bakgrunnen for besøksstansen er smittesituasjonen i samfunnet.

Vedtaket gjelder i første omgang til og med 11.01.21.

Kundeoversikt skjenke- og serveringssteder
Alle skjenke- og serveringssteder skal føre oversikt over besøkende.
Det er tilstrekkelig med en kontaktperson og tidspunkt per følge.

Vedtaket gjelder i første omgang til og med 11.01.21.

Kriseledelsen i Kristiansund vil i tillegg understreke følgende anbefalinger:

 • Det anbefales bruk av hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • Det anbefales bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • Det anbefales at alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.