Opprettholder strenge lokale tiltak

0
1037
Rådmann Arne Ingebrigtsen, ordfører Kjell Neergaard og resten av kriseledelsen viderefører strenge lokale vedtak i ytterligere en uke.

Kriseledelsen i Kristiansund kommune opprettholder strenge lokale tiltak i ytterligere en uke.

Bakgrunnen for å opprettholde de strenge tiltakene er at kommunen fortsatt står i et alvorlig pågående utbrudd av koronavirus. Det har i nesten tre uker vært lagt ned en betydelig innsats innenfor testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Til tross for at tiltak ble iverksatt tidlig, blant annet gjennom en lokal forskrift, har det vært en økende smittetendens.

– Smittetendensen ser nå ut til å være i ferd med å flate ut. Situasjonen vurderes fortsatt som alvorlig, og smitten kan fort blusse opp igjen, sier kommuneoverlege Askill Sandvik.

Besøksstans i sykehjem

Kveldens vedtak betyr at det fortsatt vil være besøksstans i byen sykehjem og på Storhaugen helsehus til og med 18. januar. Det gis unntak for alvorlig syke og palliative pasienter. Pårørende oppfordres samtidig til å være særlig forsiktig og vurdere om besøk til personer i omsorgsbolig er nødvendig.


Stengte treningssentre

Treningssentre, bingo- og svømmehaller holder stengt inntil videre i påvente av ny vurdering og vedtak mandag 11. januar. Ny informasjon kommer etter denne vurderingen.

Begrensninger på arrangementer

Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften § 13 c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

  • 10 personer ved innendørs arrangementer
  • 50 personer ved innendørs arrangementer med fastmonterte seter
  • 50 personer ved kirkens arrangementer
  • 50 på utendørs arrangementer

Rødt nivå på ungdomsskolene

Videregående skoler, ungdomsskoler og musikk-/kulturskole skal følge veilederen for «rødt nivå».

Barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «gult nivå».

Voksenopplæring, Høgskole og Fagskole må undervise uten fysisk oppmøte for elevene på lærestedet. Dette gjelder til og med mandag 18. januar.

– Regjeringen har i kommet med meget strenge tiltak, både gjennom forskrift og anbefalinger som varer til 18. januar. Nasjonale forskrifter må følges av alle. Vi har i dag valgt å forlenge flere av de lokalt forskriftsfestede tiltakene til samme dato, sier ordfører Kjell Neergaard.

– Vi har lagt bak oss tre uker med stor innsats for å slå tilbake det store utbruddet vi har hatt. Innbyggerne har lojalt fulgt opp våre påbud og anbefalinger, og alle fortjener en stor takk. Selv om situasjonen nå ser litt lysere ut, så er vi fortsatt avhengig av hjelp fra alle for å få full kontroll. Vi ber derfor om fortsatt full fokus på smitteverntiltakene, sier ordføreren.


Anbefalinger fra kriseledelsen:

  • Det anbefales bruk av hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig
  • Det anbefales bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter
  • Det anbefales at alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll