Kristiansund kommune er valgt ut som en av Norges realfagskommuner, et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Satsingen på realfagskommuner er et tiltak som inngår i den nasjonale realfagsstrategien for barnehage- og grunnopplæring for 2015-2019.

Formålet med tiltaket er å utvikle systematisk kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag. Vi ønsker at barn og elever skal få oppleve økt mestring, glede og motivasjon knyttet til realfagene. Høy kompetanse i realfag og teknologi er helt nødvendig for å møte dagens og morgendagens utfordringer i samfunnet vårt.

For å lykkes i dette arbeidet har foresatte en viktig rolle i å støtte og motivere barn og elever i arbeidet med realfag.

Vi ønsker derfor å invitere dere til en times kveldssamling, der vi orienterer dere om realfagssatsingen i kommunen. Fokuset vil ligge på holdninger og kultur knyttet til realfag.

Arve Fiskerstrand fra Høgskulen i Volda vil stå for det faglige innholdet med tema «Foreldre og realfag – kunnskap eller engasjement?»

Vi ønsker dere velkommen til en motiverende kveld!

Invitasjon til møte om arbeidet med realfag i våre barnehager og skoler.
Torsdag 4. oktober klokken 20.00-21.00 i Festiviteten.