Starter vaksinering av hjemmeboende eldre

0
352

Neste uke starter Kristiansund kommune med vaksinering av de aller eldste hjemmeboende.

Denne vaksineringen vil foregå primært i bil som drive-through på koronatestsenteret på Ello på onsdag og torsdag mellom klokken 16 og 20.

Alle de som er aktuelle for vaksinering neste uke vil få en telefon fra sykepleier i kommunen på mandag eller tirsdag, for individuelle avtaler.

– Det er en fordel å få vaksinert flest mulig i bil på Ello. Omreisende vaksinering tilbys kun til de aller sykeste. Dette vil kunne avtales når du blir oppringt, sier kommuneoverlege Askill Sandvik.

Kommuneoverlegen ber om at pårørende og andre stiller opp i forbindelse med transport av sine nærmeste.

– Etter vaksineringen vil det bli 20 min observasjonsperiode i bil utenfor Ello. Ta på klær som er lette å håndtere i forhold til vaksinering, men husk også varme klær eller et teppe til observasjonstiden, sier Sandvik.

Alle som skal vaksineres neste uke blir oppringt. De eldre trenger ikke å ta kontakt med kommunen selv.

Drive-through er en effektiv måte å vaksinere på som er godt kjent fra utlandet. Kommunen har også god logistikk knyttet til teststasjonen og god plass til observasjon i ettertid utenfor Ello.