Delta i folkehelseundersøkelsen for Kristiansund

0
422

Den 1. februar fikk 56 000 innbyggere i fylket over 18 år invitasjon til å delta i en folkehelseundersøkelse. Svarene som kommer inn skal brukes til å lage både lokale og regionale planer og til å prioritere hvilke tiltak som må settes inn for å bedre folkehelsa.

Et antall innbyggere i Kristiansund kommune har  mottatt en sms eller e-post om å delta på Folkehelseundersøkelsen som foregår i perioden fra 1. – 14. februar. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, og om egen helse og livskvalitet, levevaner, skader og ulykker.

– Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en bærekraftig samfunnsutvikling i kommunen og i Møre og Romsdal, sier folkehelsekoordinator i Kristiansund kommune, Bente Elshaug.

Første gang i Møre og Romsdal

Dette er første gang at vi gjennomfører en så stor undersøkelse for å kartlegge befolkningen sin helse, trivsel og livskvalitet i fylket. Deltakerne er et representativt utvalg som blir tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Opplysningene blir lagra og behandla i samsvar med gjeldende regler om personvern.

Viktig med høy svarprosent

Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og mange fylker har allerede har gjennomført slike undersøkelsen i sitt fylke.

-Vi ønsker at flest mulig av dem som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til at det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune og til forskning på fylkes- og landsbasis. Resultatene vil utgjøre et svært viktig grunnlag for hvordan vi legger planer i årene fremover, sier Bente Elshaug

Andre innbyggere kan også svare på undersøkelsen. Det eneste er at du må være 18 år eller eldre og bo i Møre og Romsdal.

På Møre og Romsdal fylkeskommune og Folkehelseinstituttet sine nettsider kan du lese mer om undersøkelsen:

https://mrfylke.no/kultur-folkehelse-og-tannhelse/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/folkehelseundersoekinga

https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/