Beklager formulering

0
191
Mariann Schultz Wiig og Ragnhild Helseth i den lokale TV-aksjonen er ikke fornøyde med brevet fra Allanengen skole. Foto: Tore Lyngvær

Allanengen skole sendte ut et brev til alle foresatte i går med informasjon skolens arrangement i forbindelse med årets TV-aksjon «Mindre alene sammen». Det var noen formuleringer i dette brevet som var egnet for misforståelser. Rektor Sveinung Solberg beklager dette på det sterkeste.

Leder for den lokale TV-Aksjonen, varaordfører Ragnhild Helseth, beklager på det sterkeste formuleringen skolen har brukt i informasjon til foresatte. TV-aksjonen har tydelige retningslinjer på hvordan arrangementer der barn deltar skal gjennomføres. Dette er ikke fulgt i arrangementet Allanengen beskriver.

– Som leder av den lokale TV-aksjonskomiteen i Kristiansund vil jeg få gitt klart uttrykk for at innholdet i dette brevet IKKE er i henhold til TV-aksjonens holdning og budskap, skriver Helseth på sosiale medier.

Også rektor Sveinung Solberg ved Allanengen skole er lei seg for måten brevet er blitt oppfattet på.

– Intensjonen var å få til en frivillig innsamlingsaksjon blant foresatte, sier Solberg. Dette er noe skolene i Kristiansund inviteres til å være med på hvert år.

I brevet fra skolen står det: De som kommer med konvolutt vil komme først i køen. Dette har blitt oppfattet som at de som kommer med bidrag til TV-aksjonen vil få mat først.

– Dette ble så feil som det er mulig, sier Solberg. Vi jobber med inkluderende samfunn hver eneste dag og jeg ønsket bare å si noe om at med 300 elever kan det bli kø. Alle skal selvsagt få servering.