Åpner opp sykehjemmene

0
329

Kristiansund kommune letter betydelig på tiltakene for å beskytte beboere i institusjon. Samtlige beboere er nå vaksinert og det åpnes for blant annet besøk på rommene.

– Beboerne har vært isolert lenge, det er godt å lette på restriksjonene, sier kommuneoverlege Askill Sandvik. Dette er viktig både for trivsel og psykisk helse.

På Bergan sykehjem er beboerne fullvaksinert 11. februar og lettelsene blir gjeldende fra samme dato. De øvrige sykehjemmene åpnes opp i dag.

Følgende regler gjelder fra i dag:

Besøk i sykehjem:

Alt besøk skal registreres. Dersom besøkende i ettertid utvikler symptomer, skal sykehjemmet varsles.

Fullvaksinerte beboere kan få besøk på rommene sine. Besøkende bosatt lokalt kan komme inn uten bruk av munnbind.  Besøkende har ikke lov å oppholde seg i fellesarealer.

Det bør være et begrenset antall besøkende som kommer inn på besøk.

Beboere som ikke er vaksinert kan motta besøk i besøkssoner utenfor avdelingen. Besøkende bosatt lokalt trenger ikke bruke munnbind.

Det kan komme endringer på kort varsel, dersom smitten lokalt endrer seg.

Tilreisende fra områder med høy smitte kan ikke komme på besøk i avdelingene. Ved alvorlig sykdom hos beboere kan det gjøres individuelle vurderinger.

Storhaugen helsehus:

Alt besøk skal registreres. Dersom besøkende i ettertid utvikler symptomer, skal Storhaugen varsles.

Fullvaksinerte pasienter kan ha besøk i besøkssoner utenfor avdeling, uten bruk av munnbind. Dersom besøket er lokalt bosatt, trenger heller ikke de bruke munnbind.

Uvaksinerte pasienter kan ha besøk i besøkssonen uten bruk av munnbind. Avstand må overholdes.

Tilreisende fra områder med høy smitte kan ikke komme på besøk uten karantene. Ved alvorlig sykdom hos beboere kan det gjøres individuelle vurderinger.

Permisjoner til hjemmet: gjelder sykehjemmene og Storhaugen helsehus.

Vaksinerte personer kan få permisjon så lenge man besøker de som til vanlig er på besøk i sykehjemmet. Nasjonale regler for besøk i private hjem må følges.

Dersom noen i husstanden i ettertid utvikler symptomer må sykehjemmet/Storhaugen informeres.

Beboere som ikke er vaksinert, gis ikke permisjon.