Tirsdag 25. september starter øvelsen hvor brann, helse og politi skal trene på samarbeid. I området rundt gamle Goma barneskole blir det trafikk med alle tre nødetatene, blålys, sirener og smell fra øvingsvåpen.

Innbyggere og beboere i området varsles nå om at det blir mye utrykningskjøretøy fra alle nødetater og bruk av blålys og sirener.  I de to kommende ukene skal brann, helse og politi ha trening i gamle Goma barneskole.

  • Under øvelsene kan det høres smell fra øvingsvåpen.
  • Øvelsen i gamle Goma barneskole vil være tirsdag-torsdag i begge ukene, fra ca klokken 0800-1500.
  • Det kan også bli nedsatt fremkommelighet for kjørende og gående i korte perioder. Politiet melder at området vil bli skiltet.

Disse dagene skal det øves:

Uke 39: Tirsdag-torsdag klokken 0800-1500
Uke 40: Tirsdag-torsdag klokken 0800-1500