HMS-dagen – 28.04

0
146

I går, onsdag 28. April, var verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (FNs arbeidsmiljødag) . Denne dagen settes det fokus på sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen, samt forebygge yrkesskader og arbeidsrelaterte sykdommer. I Kristiansund kommune er det opptil hver enhet om hvordan de vil markere denne dagen. Under ser du hvordan to av kommunens enheter markerte dagen. 

Brann og redning 

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste, som Kristiansund kommune er vertkapskommune for, valgte å bruke dagen på strandrydding. Denne aktiviteten ble valgt for å gi et avbrekk fra en hektisk hverdag og gi kollegaer mulighet til styrke arbeidsmiljøet og samholdet i de forskjellige avdelinger. En utendørsaktivitet var også fordelaktig med tanke på smittevern. 

Forebyggende avdeling ryddet området fra Lissan til Klubba mens beredskapsavdelingen ryddet i havnebassenget med brannbåten. Søppelet ble puttet i poser fra kystlotteriet, fraktet til kaien og kjørt til Hagelin. Alt i alt ryddet brannvesenet over 45 søppelsekker, pluss noen store gjenstander som bildekk, noter og plastkasser.  

Over 45 fulle søppelsekker med avfall fra havnebassenget og havstien.

“I tillegg til å styrke arbeidsmiljøet er det godt å gjøre en aktivitet som kommer miljøet og resten av samfunnet til gode”, sier leder for forbyggende avdeling Marius Ibs- Øien Hansen som roser innsatsen av sine ansatte.  

Matpausen ble tatt ved stupebrettene i Lissan

Marius legge også til at alle som vil kan hente søppelsekker på servicetorget slik de kan delta på opprydding og vinne premier i kystlotteriet. 

Blant alt søppelet fant de noen kuriositeter, blant annet en flaskepost og hermetikk som sikkert stammer fra 70-tallet. 

Hjemmetjensten 

På basene ved Barmanhaugen og Bedriftsveien markerte hjemmetjenesten arbeidsmiljødagen med pølser og vafler. Hjemmetjenesten har månedlige temaer innenfor arbeidsmiljø og i april er temaet forflytning og ergonomi. Derfor så de ansatte på instruksjonsvideoer om temaet mens de koste seg med maten.