Årets TV-aksjon nærmer seg raskt og den lokale aksjonsgruppen trenger flere bøssebærere.

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Bli bøssebærer!

Målet er at alle husstander i Kristiansund kommune skal få besøk. Til det trenger vi ca 180 bøssebærere. Tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 21.oktober. Er du under 18 år, må du gå i følge med en som er voksen.

Hvordan kan du melde deg som bøssebærer: