Wintershall DEA har signert

0
250
Mario Mehren (til høyre) ny toppsjef i Wintershall DEA. 2. mai 2017 besøkte direktøren Maria-feltet på Haltenbanken sammen med daværende statsråd Terje Søviknes og Martin Bachmann.

Som forventet, og på overtid etter langvarige samtaler og forhandlinger, er eiergruppene BASF (Wintershall) og LetterOne (DEA) blitt enige om å fusjonere olje- og gasselskapene til det nye Wintershall DEA.

Av Helge Hegerberg, rådgiver olje og energi

Intensjonsavtalen ble signert i går, men den krever myndighetsgodkjennelser, og det er en prosess om kan pågå i et halvt år fremover.

For Kristiansund som operasjonelt senter i Midt-Norge vil fusjonen påvirke aktivitetsmønsteret i Norskehavet, fordi:

  • Wintershall DEA blir det største uavhengige olje- og gasselskapet i Europa
  • Dette er den største fusjonen i europeisk olje- og gassektor på over ti år (Statoil/Hydro)

Den nye toppsjefen i det fusjonerte selskapet blir Mario Mehren fra Wintershall. Norske Maria Moræus Hanssen i DEA blir viseadministrerende direktør i det nye selskapet. I tillegg skal Thilo Wieland og Hugo Dijkgraaf med i konsernledelsen. Finansdirektør utnevnes senere.

BASF, eierselskapet til Wintershall, vil fra starten eie 67 prosent og LetterOne 33 prosent av Wintershall DEA. Det er en gammel tanke å føre disse to selskapene sammen. Fusjonen gjør at Tyskland får et olje- og gasselskap av en viss tyngde. Foreløpig produserer selskapene 150 000 fat på norsk sokkel. Det er ambisjoner om mye mer.

Wintershall er eid av kjemikonsernet BASF. DEA har hatt den russiske oligarken Mikhail Fridman som pengesterk eier.

Wintershall DEA vil ha hovedkontor både i Hamburg og Kassel i Tyskland. Dermed er ikke partene blitt enige om å satse fra ett samlet hovedkvarter. I Norge har partene hvert sitt kontor i Stavanger med samlet 650 personer. På mellomlang sikt vil det sammenslåtte selskapet bli børsnotert.

I 2017 hadde de to selskapene samlede inntekter på 4,7 milliarder euro. Påviste reserver er på 2,2 milliarder fat o.e. ved utgangen av 2017. Det tilsvarer en reserveproduksjon på ti år.

Wintershall DEA har aktivitet i 12 land i Europa, Latin-Amerika, Nord-Afrika og Midtøsten. Samlet sto de for 575 000 fat per dag i 2017. Nesten 70 prosent av aktiviteten ligger i salg av naturgass, som akkurat nå har et høyt prisnivå.

Selskapene skriver i en pressemelding at forventet produksjon vil øke til 750 000-800 000 fat o.e. per dag ut på 2020-tallet.

Det nye selskapet er største eier i Njord-feltet (50 prosent), er operatør for oljefeltet Maria på Haltenbanken, og bygger ut gassfunnet Dvalin. De er med i en rekke lisenser, som Aasta Hansteen, og har oppdaget Balderbrå i Norskehavet og investerer stort i leting nordover på sokkelen, og har posisjonert seg som eier i gassrøret Polarled. Wintershall er operatør for Brage, Vega og Skarfjell.

Begge selskapene har vært offensive i Kristiansund med leting og feltutbygging, samt regelmessig deltakelse i Petropolen og Oljens Dag.

 

Mario Mehren blir toppleder i et selskap som gir Tyskland mer tyngde i produksjon av petroleum. Foto: Wintershall