Denne utgaven av Fagbladet er i sin helhet laget i og om Kristiansund kommune. Fagbladet er landets største tidsskriftet i norsk fagbevegelse, med et opplag på 350000 eksemplarer.

Fagbladet kommer ti ganger i året, og denne utgaven er viet til Kristiansund i sin helhet. Hele redaksjonen besøkte nordmørsbyen i august og fulgte mange av våre dyktige ansatte gjennom arbeidshverdagen. Resultatet kan du nå lese i Fagbladet nr. 8 2018.

– Vi har i flere år snakket om å flytte redaksjonen ut i en kommune, for å hente inn historier blant alle de som utgjør førstelinja i velferds-Norge. Vi ville besøke de som ikke har en egen boks på organisasjonskartet, men som hver dag møter innbyggere og brukere, sier redaktør Hege Breen Bakken.

Etter litt research og en uhøytidelig avstemming i redaksjonen, falt valget på Kristiansund.

– Kristiansund er en gjennomsnittlig bykommune på Nordvestlandet, med mye vær og vind, langt fra Oslo og et sted vi ikke besøker så ofte, forklarer redaktøren. Målet vårt har vært å vise frem hva alle våre medlemmer bidrar med i løpet av et døgn, med Kristiansund som eksempel.

Les nettutgaven av Fagbladet fra Kristiansund her.