Har noen av dine nære eller du selv psykisk helse- eller rusutfordringer?

Torsdag 18. oktober inviterer vi til temadag om recovery i Caroline kino. Recovery er en tankegang innenfor psykisk helse- og rusarbeid.

Det handler om hvilke verdier og mål du personlig ønsker å oppnå med de utfordringene du har og hvordan å leve et meningsfullt liv.

Gjennom et godt samarbeid med hjelpeapparatet og din deltakelse, skal muligheten for å nå dine mål være tilstede. Det er nemlig du som eier din egen vei mot bedring!

Recovery snur tradisjonell psykisk helsehjelp på hodet, i positiv forstand.

Temadagen arrangeres av Kristiansund kommune, sammen med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid og Mental helse.

Registrering starter klokken 08.30, og vi byr på lunsj på Scandic Hotell.