Denne uken hadde det nye ungdomsrådet i Kristiansund sitt første møte. En engasjert gjeng fikk både oppvekstplan og helhetlig plan for helse- og omsorg på bordet allerede på første møte.

Ungdomsrådet skal ivareta saker som angår unges oppvekstvilkår. Rådet skal medvirke til opplæring i demokratiske holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for lokaldemokratiet.

Andreas Wadstensvik er leder for ungdomsrådet, mens Noor Husby ble valgt som nestleder.