Markering av Verdens overdosedag 31. august

0
37

Markeringen er for å sette fokus på overdoseutfordringer og for å vise respekt til de som har dødd som følge av overdose, samt deres pårørende.

Markeringen er også for å formidle kunnskap knyttet til overdoseforebygging og for å bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen.

Psykisk helse og rus ønsker å markere denne dagen sammen med pasienter, pårørende, kollegaer og andre som har opplevd å miste noen.

Foreløpig plan for dagen:

Markeringen vil være mellom 12.00-14.00 tirsdag 31. august.

Sted; Uteområdet ved Kirkelandet Kirke

Det vil bli enkel servering med kaffe, drikke og pølse med brød

  • Tempokjelleren vil gi informasjon om Switch og rent brukerutstyr
  • Psykisk helse og rus vil gi en presentasjon av Enheten og de ulike tilbudene
  • KBK gatelaget er representert, og vil gi informasjon om gatelaget
  • Røde kors vil gi en kort opplæring i førstehjelp ved overdoser
  • Overdosekort er tilgjengelig for utdeling. Overdosekort gir konsentrert informasjon om overdoserisiko og førstehjelp
  • Nalokson og informasjon om Nalokson er tilgjengelig for utdeling. Nalokson brukes som motgift ved livstruende opioidforgiftninger.
  • Kirken er åpen og den som har lyst kan gå inn og tenne et lys, sitte i kirkerommet, kjenne på stilheten og kanskje få snakke med noen fra menigheten.

Det er en utendørs markering, med  mulighet for sitteplasser på benkene som er i området.

Det er mulig å rusle rundt, snakke med folk og trekke seg litt tilbake for den som har behov for det.

Alle er hjertelig velkommen til å delta sammen med oss denne dagen.

For mer informasjon kontakt Enhet Psykisk helse og rus på tlf: 95962652