Øvelse Trident Juncture 2018 vil påvirke trafikk og fremkommelighet i en del områder. Her kan du finne informasjon om trafikk og hvordan øvelsen påvirker Møre og Romsdal.

 

En stor del av hovedaktiviteten under øvelsen Trident Juncture vil foregå i Møre og Romsdal. Spesielt fra Åndalsnes i sør, til Oppland i øst og nordover til Trøndelag vil øvelsen merkes betydelig. I disse områdene vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november.

I perioden vil det daglig kjøre flere militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Møre og Romsdal fylke. Spesielt vil det være stor militær tilstedeværelse i og rundt Molde, Åndalsnes, Rindal, Sunndalsøra og Kristiansund. Det må medregnes en god del støy i disse områdene.

Oktober, aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Spesielt vil den militære tilstedeværelsen være stor i og rundt stedene: Molde, Åndalsnes, Rindal, Sunndalsøra og Kristiansund. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy blir transportert på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Møre og Romsdal. Økt trafikk og belastning på veiene må medregnes i denne perioden. Hovedveiene som blir mest berørt i oktober er:

  • E39 Molde – Klett
  • E136 fra Åndalsnes – Dombås
  • Rv. 170 Kristiansund – Oppdal
  • Fv. 65 Surnadalsøra – Orkanger
  • Alternative veiruter kan også bli benyttet for å begrense belastningen

Høsterferie i Møre og Romsdal

Fra 8. – 12. oktober (uke 41) er ordinær høstferie i Møre og Romsdal. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.

Øvelse Trident Juncture 2018 vil påvirke trafikk og fremkommelighet i en del områder. Her kan du finne informasjon om trafikk og hvordan øvelsen påvirker ditt fylke.

TRAFIKKSIKKERHET VED MILITÆR ØVELSE

Dersom du møter militære kjøretøy på veien, er det viktig å huske at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy.

Mange av deltakerne som deltar i øvelsen, kan ha utfordringer med nordiske kjøreforhold. Mange militære kjøretøy er heller ikke veldig godt egnet for vanlig veg og nordiske forhold. Forsvaret ber derfor alle bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner, for å ivareta sikkerheten best mulig.

I områder hvor det er satt opp militære øvelsesskilt vil det være aktivitet langs vei og i utmark. Som billist, vis hensyn og være spesielt oppmerksom i disse områdene.

RESTRIKSJONSOMRÅDER I FORBINDELSE MED MILITÆRØVELSEN TRIDENT JUNCTURE 2018

Luftfartstilsynet har opprettet til sammen 16 restriksjonsområder som i ulik grad vil være aktive under militærøvelsen Trident Juncture 2018. Hovedområdet for øvelsen strekker seg fra nordre del av Østlandet til Mørekysten og Trøndelag, og videre opp langs Helgeland til Bodø. Øvelsen skal avholdes i perioden 25. oktober 2018 – 7. november 2018.

Forskriften som oppretter restriksjonsområdene kan leses på lovdata. I restriksjonsområdene vil all flyging som ikke er en del av øvelsen, være forbudt. Forbudet retter seg mot all luftfart, både kommersiell og ikke-kommersiell luftfart, inkludert modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord (RPAS/droner). Det kan rettes særskilt tillatelse i enkelte områder.

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær, ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag eller øvelser på slike oppdrag, samt flyginger etter Avtalen om det åpne luftrom (Open Skies-traktaten). Det er imidlertid en forutsetning at det for disse flygingene på forhånd er innhentet tillatelse fra NAOC (Luftforsvarets National Air Operations Centre).

Avinor Flysikring AS vil komme med informasjon om hvordan innlevering av endrede reiseplaner skal gjøres i perioden for å minimere operasjonelle hindringer.