Kristiansund kommune har på vegne av Operaen i Kristiansund og Stiftelsen Nordmøre museum søkt Kulturdepartementet om 234 millioner kroner i investeringstilskudd til bygging av nytt opera- og kulturhus. Kulturhuset skal utenom opera og museum romme bibliotek og kulturskole, og vil ved ferdigstilling huse over 100 kulturarbeidere fra dag en.

Etter å ha jobbet med dette prosjektet i en årrekke, har vi endelig fått gjennomslag hos regjeringen, og kulturminister Trine Skei Grande ønsker nå å bidra til prosessen med å lande nytt opera- og kulturhus i Kristiansund.

I forslaget til Statsbudsjett 2019 settes det av fem millioner kroner til å jobbe med bearbeiding og fullfinansiering av nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. Staten vil deretter ta stilling til den endelige søknaden, og vil da kunne bidra med inntil 150 mill. kroner.

– Vi opplever dette som et positivt signal fra kulturministeren, og er svært glade for at staten anerkjenner behovet for nye lokaliteter for opera og museum, sier prosjektleder og kultursjef Eigunn Stav Sætre.

Hun får støtte fra både operasjef Line Lønning Andresen og museumsdirektør Geir Stave, som ser frem til å ta det neste steget mot realisering av det som vil bli en helt unik kulturarena i nasjonal sammenheng. Prosjektet vil løse et nasjonalt problem og svare på en regional utfordring gjennom å tilrettelegge for at opera og museum endelig kan produsere og prestere til det beste for publikum og fylle sin funksjon som samfunnsutviklere. Under operaen kommer også ballettsenteret med egne dansesaler, samt sinfoniettaen med sine profesjonelle musikere.

Operaen og museet skal flytte sammen med Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole, en samlokalisering som har vært et felles ønske og mål fra både aktørene selv, samt alle tre forvaltningsnivå. Erfaringsmessig ser vi at en slik samlokalisering utløser positive faglige og økonomiske synergieffekter. Felles for alle disse aktørene er dessuten en lang og sterk tradisjon for samarbeid mellom profesjonelle og amatører. Vi skal dermed bygge tak over både de eksisterende profesjonelle kulturinstitusjonene og det frivillige kulturlivet.

Prosjektet skal knytte sammen to av byens viktigste landemerker fra før og etter andre verdenskrig; gamle Langveien skole og Folkets Hus. Kombinert med et nybygg vil vi samle kulturkompetansen på et sentralt sted i byen og regionen. Huset vil inneholde fasiliteter og kvaliteter det er sterkt behov for og som vi ikke har i dag; en profesjonell hovedscene for alle typer produksjoner; tilrettelagte øvingssaler og –rom, som også blir tilgjengelig for det øvrige kulturlivet i byen og regionen; egnede forhold for museet gjennom basisutstilling og magasiner; sambruk med bibliotek og kulturskole, som vil gi økt verdiskaping og bedre utnyttelse av både faglige, økonomiske og kreative ressurser. Det vil danne kjernen i et utvidet kulturkvartal med både Festiviteten, Caroline kino og konferansesenter, Nordic Light og Kristiansund kunstforening i umiddelbar nærhet. Det vil også romme en kompetansearbeidsplass for mer enn hundre profesjonelle kulturarbeidere, som igjen vil fungere som en generator for videre vekst og utvikling i hele regionen.